Liên hệ với Flying Chalks

Flying Chalks có trụ sở chính tại Singapore và 3 văn phòng đại diện tại Việt Nam, Hàn Quốc và Indonesia.

Với những đề nghị liên quan tới đầu tư, quảng cáo hay hợp tác, vui lòng liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi tại Singapore.

 

 

1. Singapore (Trụ sở)

Địa chỉ: 67 Ayer Rajah Crescent, #02-10/17, Singapore 139950

Điện thoại: +65 9191 4370

Email: melvin@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/en


2. Hàn Quốc

Địa chỉ: 22nd Floor30, Centum seo-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

Điện thoại: +82 70 7918 0153

Email: Kaykim@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/ko


3. Việt Nam (Miền Bắc)

Địa chỉ: Hà Nội Office, Tầng 7, Toà Nhà San Nam, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 902 066 492

Email: Dieulinh@flyingchalks.com 

Website: https://flyingchalks.com/vi

 

3. Việt Nam (Miền Nam)

Địa chỉ: 62 Vo Van Tan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 915 044 056

Email: Truong@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/vi

 

5. Indonesia

Địa chỉ: HR. Muhammad no. 31 (Voza Office - Co hive 20th floor - 06), Surabaya, East Java, Indonesia

Điện thoại: +62 812 2163 0937

Email: Jonathan@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/id