Liên hệ với Flying Chalks

Flying Chalks có trụ sở chính tại Singapore và 3 văn phòng đại diện tại Việt Nam, Hàn Quốc và Indonesia.

Với những đề nghị liên quan tới đầu tư, quảng cáo hay hợp tác, vui lòng liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi tại Singapore.

 

 

1. Singapore (Trụ sở)

Địa chỉ: 67 Ayer Rajah Crescent, #02-10/17, Singapore 139950

Điện thoại: +65 9191 4370

Email: melvin@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/en


2. Hàn Quốc

Địa chỉ: tầng 3, 271, Geumgang-ro, Geumjeong-gu, Busan, Hàn Quốc

Điện thoại: +82 10 7167 8265

Email: Kaykim@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/ko


3. Việt Nam

Địa chỉ: Hà Nội Office, Tầng 7, Toà Nhà San Nam, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 966 814 468

Email: Nhung@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/vi

 

4. Indonesia

Địa chỉ: Jalan Darmo Harapan I, Tanjungsari (Subco2), Suko Manunggal, Surabaya, East Java, Indonesia 60187

Điện thoại: +62 812 2163 0937

Email: Jonathan@flyingchalks.com

Website: https://flyingchalks.com/id